Företagsgruppen i Staffanstorp Ekonomisk Förening

Skåne län

Information

716407-1255 är organisationsnummer för verksamheten Företagsgruppen i Staffanstorp Ekonomisk Förening. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Företagsgruppen i Staffanstorp Ekonomisk Förening är Ekonomisk förening. Det finns idag flera olika Ekonomisk förening i Staffanstorp som är den kommunen som Företagsgruppen i Staffanstorp Ekonomisk Förening finns i.

Företagsgruppen i Staffanstorp Ekonomisk Förening har varit registrerat sedan 1982-08-05 och det finns flera verksamheter i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Företagsgruppen i Staffanstorp Ekonomisk Förening så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 2008-05-01.

Företagsgruppen i Staffanstorp Ekonomisk Förening är och det finns flera verksamheter i Staffanstorp som också är .

Firmatecknare för Företagsgruppen i Staffanstorp Ekonomisk Förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Olsson, Jimmy Bo Lennart -Wiberg, Per Jörgen Magnus

Vill ni komma i kontakt med Företagsgruppen i Staffanstorp Ekonomisk Förening så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Kranv. 1, 245 34, Staffanstorp

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för: - etablerande av att ett för medlemmarna fungerande utbyte av information, erfarenhet och kunnande. - att i frågor av gemensam natur vara kontaktorgan med Staffanstorps kommun.

Det finns olika personer som har en koppling med Företagsgruppen i Staffanstorp Ekonomisk Förening och det är Helgeson, Jenny Maria som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Jimmy Bo Lennart som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Per Björn Mikael som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Smidelik, Ingrid Monica som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Wiberg, Per Jörgen Magnus som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Guldstrand, Bengt Arne som är född 1951 och har titeln SuppleantSveder Torstensson, Ingrid Anita M som är född 1951 och har titeln Suppleant, Svensson, Leif Bertil Stefan som är född 1956 och har titeln Suppleant,