Bostadsrättsföreningen Balders Hage

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Staffanstorp och Bostadsrättsföreningen Balders Hage är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsföreningen Balders Hage är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Balders Hage är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Balders Hage är ett Bostadsrättsförening och skapades 1991-08-15. Det finns flera olika företag i Skåne län som är ett stort län. Staffanstorp där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsföreningen Balders Hage ska trivas.

I Staffanstorp så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Balders Hage inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Balders Hage och det finns flera företag som är det idag i Staffanstorp.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Balders Hage så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 046-253320.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Balders Hage är Andersson, Inga Maria Jessica som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Flyckt, Irene Gunlöd som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sandra Jessica Madeleine som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Palm, Bo Mikael som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Åxman, Mats Peter som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Korth, Elisabeth Charlotte som är född 1953 och har titeln SuppleantNilsson, Per Ove som är född 1962 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Balders Hage har 716439-4749 som sitt organisationsnummer.