Bostadsrättsföreningen Stania

Skåne län

Information

I Staffanstorp finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Stania. Det finns flera företag som liknar Bostadsrättsföreningen Stania i Skåne län. Staffanstorp är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1946-03-15 så har Bostadsrättsföreningen Stania varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Stania och det finns fler företag som är det i Staffanstorp.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Stania så kan man gör det genom att posta ett brev till Staniastigen 2 B, 245 44, Staffanstorp. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Stania så kan ni göra det på 070-5257469.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Karlsson, Kenneth Nils Göran som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandgren, Anita Kristina som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Valquist, Lars Östen Christer som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Wramfors, Lars Göran som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Eva Jessika Liselott som är född 1971 och har titeln Suppleant, Marcusson, Bo Svante Ivar som är född 1952 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Karlsson, Kenneth Nils Göran -Sandgren, Anita Kristina .

Bostadsrättsföreningen Stania har 745000-0232 som sitt organisationsnummer.