Staffanstorpshus Aktiebolag

Skåne län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Staffanstorp och Staffanstorpshus Aktiebolag är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Staffanstorpshus Aktiebolag är ett av dem. Statusen för Staffanstorpshus Aktiebolag är att Bolaget är aktivt.

Staffanstorpshus Aktiebolag är ett Aktiebolag och skapades 1978-07-12. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Staffanstorp där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Staffanstorpshus Aktiebolag ska trivas.

Staffanstorpshus Aktiebolag är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Staffanstorp så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall inom Staffanstorps kommun, utan vinstintresse, förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder med tillhörande affärslägenheter och lokaler och också kollektiva anordningar, samt att uppföra småhus för försäljning.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Staffanstorpshus Aktiebolag är momsregistrerat och det har de varit sedan 1981-01-01.

Idag är Staffanstorpshus Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Staffanstorp.

Vill man komma i kontakt med Staffanstorpshus Aktiebolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 046-234850.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av -Johansson, Hans Harry Christer i förening med en av -Bjartén, Ingalill Gudrun -Jonsson, Morgan Daniel -Lethin, Anders Henrik -Lövendahl, Lars Torbjörn -Persson, Bertil Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

De som är på något sätt har med Staffanstorpshus Aktiebolag är Johansson, Hans Harry Christer som är född 1947 och har titeln Extern VD, Lethin, Anders Henrik som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bjartén, Ingalill Gudrun som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Morgan Daniel som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Lövendahl, Lars Torbjörn som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Bertil som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotNilsson, Nils Torsten Roland som är född 1941 och har titeln Suppleant, Olsen, Laila Gunhild som är född 1957 och har titeln Suppleant, Pusztai, Zoltan som är född 1940 och har titeln SuppleantSjöström, Pierre som är född 1959 och har titeln Suppleantvon Sparr Concha, Sofia Carolina som är född 1984 och har titeln SuppleantNilsson, Anders Erik som är född 1944 och har titeln RevisorThulin, Jan Anders Peter som är född 1962 och har titeln RevisorssuppleantHanshammar, Hans Gert-Inge som är född 1944 och har titeln LekmannarevisorNilsson, Sture Olof som är född 1938 och har titeln LekmannarevisorPersson, Nils Arvid som är född 1944 och har titeln LekmannarevisorssuppleantWahlin, Elsa Birgit Ingegerd som är född 1941 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Staffanstorpshus Aktiebolag har 556197-4485 som sitt organisationsnummer.