Arabhäst Registratur (ARAB) Aktiebolag

Skåne län

Information

556346-3578 är organisationsnummer för verksamheten Arabhäst Registratur (ARAB) Aktiebolag. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Arabhäst Registratur (ARAB) Aktiebolag är Aktiebolag. Det finns idag flera olika Aktiebolag i Staffanstorp som är den kommunen som Arabhäst Registratur (ARAB) Aktiebolag finns i.

Arabhäst Registratur (ARAB) Aktiebolag har varit registrerat sedan 1989-01-02 och det finns flera verksamheter i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Arabhäst Registratur (ARAB) Aktiebolag så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1991-01-01.

Arabhäst Registratur (ARAB) Aktiebolag är Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter i Staffanstorp som också är Privat, ej börsnoterat.

Firmatecknare för Arabhäst Registratur (ARAB) Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna Då styrelsen ska bestå av 3 ledamöter och 0 suppleanter är styrelsen inte fulltalig.

Vill ni komma i kontakt med Arabhäst Registratur (ARAB) Aktiebolag så kan ni göra det på telefon genom 046-255551 eller genom brev på följande adress:
Dockplatsen 1, 211 19, Malmö

Bolagets verksamhet är skyddandet (bevarandet) av rasrenheten hos den Arabiska Fullblodshästen bl.a. genom att föra och varaktigt bevara en autentiskt permanent stambok register över hästar av denna ras att tjäna såsom dokumentation för samtid och framtid. Likaså ingår i bolagets uppgifter förandet och bevarandet av ett permanent register över ej renrasiga hästar med viss (blods)andel av arabiskt fullblod i sin härstamning. Tillhandahållandet av olika konsult- och andra tjänster i samband härmed ingår även liksom förvaltning av kapital för egen och -eller annans räkning ävensom andra jämförbara uppgifter. För verksamheten gäller principen om icke-diskriminering av uppfödare hästägare.

Det finns olika personer som har en koppling med Arabhäst Registratur (ARAB) Aktiebolag och det är Matsson, Bengt Håkan som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Mann-Wernsten, Veronica som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Larsson, Lars-Erik som är född 1961 och har titeln Revisor, LEL Revision AB som är född och har titeln Revisor,