Bussapågarna Aktiebolag

Skåne län

Information

Bussapågarna Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Staffanstorp som är den kommunen där Bussapågarna Aktiebolag finns. I Staffanstorp så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Bussapågarna Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har ej F-skatt. Bussapågarna Aktiebolag har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bussapågarna Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till TIRUPSVÄGEN 1, 245 93, Staffanstorp men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 046-253020.

Staffanstorp arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är Bussapågarna Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Bussapågarna Aktiebolag har idag 556485-5020 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Bergström, Gösta Allan -Nilsson, Gert Ove Styrelsen skall bestå av 2 ledamöter och 1 suppleant. Bolaget saknar registrerad kvalificerad revisor. är den som för stunden ansvarar för Bussapågarna Aktiebolag

Bolaget skall bedriva person-, beställnings- och linjetrafik med buss inom och utanför Sverige samt resebyråverksamhet inom och utom landet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Bussapågarna Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bergström, Gösta Allan som är född 1948 och har titeln Extern firmatecknare, Nilsson, Gert Ove som är född 1949 och har titeln VD, Nilsson, Gert Ove som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Lars Agne som är född 1961 och har titeln Suppleant, Hollerup, Lars Håkan som är född 1958 och har titeln Revisor, Hollerup & Partners AB som är född och har titeln Revisor.