FCI Fastighet Consult Information AB

Skåne län

Information

FCI Fastighet Consult Information AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Staffanstorp som är den kommunen där FCI Fastighet Consult Information AB finns. I Staffanstorp så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. FCI Fastighet Consult Information AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket FCI Fastighet Consult Information AB har haft sedan 1996-01-01. FCI Fastighet Consult Information AB har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till FCI Fastighet Consult Information AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Näktergalen 3, 245 62, Hjärup men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-461836.

Staffanstorp arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är FCI Fastighet Consult Information AB Privat, ej börsnoterat.

FCI Fastighet Consult Information AB har idag 556496-9532 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Styrelsen skall bestå av 2 ledamöter och 1 suppleant. är den som för stunden ansvarar för FCI Fastighet Consult Information AB

Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom fastighetsekonomi omfattande bl a värdering, rådgivning, förmedlingstjänster och projektering av fastigheter. Därtill skall bolaget förvalta fastigheter och hyra ut lokaler samt äga och förvalta värdepapper och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I FCI Fastighet Consult Information AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hallerhed, Bengt Jan Ove som är född 1947 och har titeln VD, Hallerhed, Bengt Jan Ove som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallerhed, Danuta Krystyna som är född 1947 och har titeln Suppleant, Eskilsson, David Åke Allan som är född 1976 och har titeln Revisor, Softlynx AB som är född och har titeln Revisor, .